PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG ĐỨC
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Hà Thị Ngọc AnhÂm nhạc6A301111
2Hà Thị Ngọc AnhÂm nhạc6B311111
3Hà Thị Ngọc AnhÂm nhạc6C301111
4Hà Thị Ngọc AnhÂm nhạc7A351111
5Hà Thị Ngọc AnhÂm nhạc7B301111
6Hà Thị Ngọc AnhÂm nhạc7C261111
7Hà Thị Ngọc AnhÂm nhạc8A381111
8Hà Thị Ngọc AnhÂm nhạc8B421111
9Trần Thị Hương NgaCông nghệ6A301221
10Trần Thị Hương NgaCông nghệ6B311221
11Trần Thị Hương NgaCông nghệ6C301221
12Nguyễn Thị VuiCông nghệ7A351211
13Nguyễn Thị VuiCông nghệ7B301211
14Nguyễn Thị VuiCông nghệ7C261211
15Trần Thị Hương NgaCông nghệ8A381221
16Trần Thị Hương NgaCông nghệ8B421221
17Trần Thị Hương NgaCông nghệ9A291211
18Trần Thị Hương NgaCông nghệ9B311211
19Trần Thị Hương NgaCông nghệ9C361211
20Nguyễn Thị Tuyết MaiĐịa lí6A301111
21Nguyễn Thị Tuyết MaiĐịa lí6B311111
22Nguyễn Thị Tuyết MaiĐịa lí6C301111
23Nguyễn Thị Tuyết MaiĐịa lí7A361211
24Nguyễn Thị Tuyết MaiĐịa lí7B301211
25Nguyễn Thị Tuyết MaiĐịa lí7C271211
26Nguyễn Thị Tuyết MaiĐịa lí8A381111
27Nguyễn Thị Tuyết MaiĐịa lí8B421111
28Nguyễn Thị Tuyết MaiĐịa lí9A 1211
29Nguyễn Thị Tuyết MaiĐịa lí9B311211
30Nguyễn Thị Tuyết MaiĐịa lí9C361211
31Nguyễn Thị NgaGdcd6A301111
32Hà Thị ThanhGdcd6B 1111
33Hà Thị ThanhGdcd6C 1111
34Nguyễn Thị NgaGdcd7A351111
35Nguyễn Thị NgaGdcd7B301111
36Nguyễn Thị NgaGdcd7C261111
37Hà Thị ThanhGdcd8A381111
38Hà Thị ThanhGdcd8B421111
39Hà Thị ThanhGdcd9A291111
40Hà Thị ThanhGdcd9B311111
41Hà Thị ThanhGdcd9C361111
42Trần Thị HườngHóa học8A381231
43Trần Thị HườngHóa học8B421231
44Trần Thị HườngHóa học9A291231
45Trần Thị HườngHóa học9B311231
46Trần Thị HườngHóa học9C361231
47Phạm Thị Thu HàLịch sử6A301111
48Phạm Thị Thu HàLịch sử6B311111
49Phạm Thị Thu HàLịch sử6C301111
50Phạm Thị Thu HàLịch sử7A351211
51Phạm Thị Thu HàLịch sử7B301211
52Phạm Thị Thu HàLịch sử7C261211
53Phạm Thị Thu HàLịch sử8A381211
54Phạm Thị Thu HàLịch sử8B421211
55Phạm Thị Thu HàLịch sử9A291111
56Phạm Thị Thu HàLịch sử9B311111
57Phạm Thị Thu HàLịch sử9C361111
58Phạm Thị ChangMĩ thuật6A301111
59Phạm Thị ChangMĩ thuật6B311111
60Phạm Thị ChangMĩ thuật6C301111
61Phạm Thị ChangMĩ thuật7A351111
62Phạm Thị ChangMĩ thuật7B301111
63Phạm Thị ChangMĩ thuật7C261111
64Phạm Thị ChangMĩ thuật8A381111
65Phạm Thị ChangMĩ thuật8B421111
66Phạm Thị ChangMĩ thuật9A291111
67Phạm Thị ChangMĩ thuật9B 1111
68Phạm Thị ChangMĩ thuật9C361111
69Phạm Thị Hải HàNgoại ngữ6A302221
70Phạm Thị Hải HàNgoại ngữ6B312221
71Lê Trang NhungNgoại ngữ6C302221
72Lê Trang NhungNgoại ngữ7A352221
73Lê Trang NhungNgoại ngữ7B302221
74Lê Trang NhungNgoại ngữ7C262221
75Phạm Thị Hải HàNgoại ngữ8A382221
76Phạm Thị Hải HàNgoại ngữ8B422221
77Phạm Thị Hải HàNgoại ngữ9A292221
78Phạm Thị Hải HàNgoại ngữ9B312221
79Phạm Thị Hải HàNgoại ngữ9C362221
80Nguyễn Thị NgaNgữ văn6A302351
81Nguyễn Thị NgaNgữ văn6B312351
82Nguyễn Thị NgaNgữ văn6C302351
83Nguyễn Thị ToanNgữ văn7A352451
84Nguyễn Thị ToanNgữ văn7B302451
85Nguyễn Thị ToanNgữ văn7C272451
86Hà Thị ThanhNgữ văn8A382451
87Hà Thị ThanhNgữ văn8B422451
88Nguyễn Thị Tuyết MaiNgữ văn9A292461
89Ngô Thị LànNgữ văn9B312461
90Ngô Thị LànNgữ văn9C362461
91Nguyễn Thị VuiSinh học6A301311
92Nguyễn Thị VuiSinh học6B311311
93Nguyễn Thị VuiSinh học6C301311
94Nguyễn.T.Thuỳ DươngSinh học7A351311
95Nguyễn.T.Thuỳ DươngSinh học7B301311
96Nguyễn.T.Thuỳ DươngSinh học7C261311
97Nguyễn.T.Thuỳ DươngSinh học8A381311
98Nguyễn.T.Thuỳ DươngSinh học8B421311
99Nguyễn.T.Thuỳ DươngSinh học9A291311
100Nguyễn.T.Thuỳ DươngSinh học9B311311
101Nguyễn.T.Thuỳ DươngSinh học9C361311
102Tạ Văn ThuậtThể dục6A301231
103Tạ Văn ThuậtThể dục6B311231
104Tạ Văn ThuậtThể dục6C301231
105Tạ Văn ThuậtThể dục7A351231
106Tạ Văn ThuậtThể dục7B301231
107Tạ Văn ThuậtThể dục7C261231
108Tạ Văn ThuậtThể dục8A381231
109Tạ Văn ThuậtThể dục8B421231
110Tạ Văn ThuậtThể dục9A291231
111Tạ Văn ThuậtThể dục9B311231
112Tạ Văn ThuậtThể dục9C361231
113Nguyễn Thị HạnhToán6A302231
114Nguyễn Thị HạnhToán6B312231
115Nguyễn Thị HạnhToán6C302231
116Nguyễn Thị PhươngToán7A352331
117Nguyễn Thị PhươngToán7B302331
118Nguyễn Thị PhươngToán7C262331
119Trần Thị HườngToán8A382331
120Trần Thị HườngToán8B422331
121Nguyễn Đức ThịnhToán9A292331
122Nguyễn Văn ThắngToán9B312331
123Nguyễn Văn ThắngToán9C362331
124Trần Thị Hương NgaTự chọn6A 1221
125Trần Thị Hương NgaTự chọn6B 1221
126Trần Thị Hương NgaTự chọn6C 1221
127Nguyễn Thị VuiVật lí6A301121
128Nguyễn Thị VuiVật lí6B311121
129Nguyễn Thị VuiVật lí6C301121
130Nguyễn Thị VuiVật lí7A351121
131Nguyễn Thị VuiVật lí7B 1121
132Nguyễn Thị VuiVật lí7C261121
133Nguyễn Thị PhươngVật lí8A381121
134Nguyễn Thị PhươngVật lí8B421121
135Nguyễn Văn ThắngVật lí9A291321
136Nguyễn Văn ThắngVật lí9B311321
137Nguyễn Văn ThắngVật lí9C361321