PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG ĐỨC
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 KHẢO SÁT LẦN 1 THÁNG 10/2023-2024 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
2 Đề khảo sát đầu năm - 2023-2024 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
3 Đề khảo sát tháng lần 1 - 2022-2023 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
4 Đề khảo sát tháng 10 - 2021-2022 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
5 Đề khảo sát đầu năm 2020-2021 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
6 Đề khảo sát đầu năm 2019-2020 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
7 Đề khảo sát đầu năm 2018-2019 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
8 Đề khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh 7 - năm học 2017-2018 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
9 Đề khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh 6,8,9 - năm học 2017-2018 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
10 Đề khảo sát đầu năm môn Ngữ văn 9 - năm học 2017-2018 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
11 Đề khảo sát đầu năm môn Ngữ văn 8 - năm học 2017-2018 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
12 Đề khảo sát đầu năm môn Ngữ văn 7 - năm học 2017-2018 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
13 Đề khảo sát đầu năm môn Ngữ văn 6 - năm học 2017-2018 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
14 Đề khảo sát đầu năm môn Toán 6 - năm học 2017-2018 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
15 Đề khảo sát đầu năm môn Toán 7 - năm học 2017-2018 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
16 Đề khảo sát đầu năm môn Toán 8 - năm học 2017-2018 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
17 Đề khảo sát đầu năm môn Toán 9- năm học 2017-2018 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
18 Kết quả khảo sát đầu năm 2016-2017 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
19 Đề khảo sát đầu năm 2016-2017 môn Tiếng Anh 7 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
20 Đề khảo sát đầu năm 2016-2017 môn Tiếng Anh 6 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
12