PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG ĐỨC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH THEO CÔNG VĂN 5636/BGD ĐT 2023-2024 15/03/2024 [HyperLink19]
2 BIÊN BẢN THẢO LUẬN ĐIỀU CHỈNH THEO CÔNG VĂN 5636/BGD ĐT 2023-2024 15/03/2024 [HyperLink19]
3 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 NĂM HỌC 2023-2024 15/03/2024 [HyperLink19]
4 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024 15/03/2024 [HyperLink19]
5 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024 15/03/2024 [HyperLink19]
6 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2023-2024 15/03/2024 [HyperLink19]
7 QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2023-2024 15/03/2024 [HyperLink19]
8 Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2018-2023 tầm nhìn 2028 15/03/2024 [HyperLink19]
9 Kế hoạch dạy học STEM - 2020-2021 18/10/2023 [HyperLink19]
10 Kế hoạch chuyên đề liên trường - 2020-2021 18/10/2023 [HyperLink19]
11 Kế hoạch SHCM liên trường - 2020-2021 18/10/2023 [HyperLink19]
12 Báo cáo dạy học trực tuyến - 2020-2021 18/10/2023 [HyperLink19]
13 Kế hoạch dạy học trực tuyến - 2020-2021 18/10/2023 [HyperLink19]
14 Kế hoạch bồi dưỡng GV - 2020-2021 18/10/2023 [HyperLink19]
15 Kế hoạch chuyên môn năm học - 2020-2021 18/10/2023 [HyperLink19]
16 Phân công chuyên môn kì 1 năm học - 2019-2020 18/10/2023 [HyperLink19]
17 Kế hoạch bồi dưỡng học sinh - 2019-2020 18/10/2023 [HyperLink19]
18 Kế hoạch chuyên môn năm học - 2019-2020 18/10/2023 [HyperLink19]
19 Kế hoạch bồi dưỡng Giáo viên - 2019-2020 18/10/2023 [HyperLink19]
20 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2019 - 2020 09/10/2019 [HyperLink19]
    
123