PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG ĐỨC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2019 - 2020 09/10/2019 [HyperLink19]
2 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020 25/09/2019 [HyperLink19]
3 KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THIẾT BỊ NĂM HỌC 2018-2019 05/11/2018 [HyperLink19]
4 KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2018-2019 05/11/2018 [HyperLink19]
5 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019 05/11/2018 [HyperLink19]
6 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019 24/10/2018 [HyperLink19]
7 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019 24/10/2018 [HyperLink19]
8 Kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2017 - 2018. 18/09/2017 [HyperLink19]
9 Chủ đề các môn năm học 2017 - 2018. 18/09/2017 [HyperLink19]
10 Phân phối chương trình các môn năm học 2017 - 2018 18/09/2017 [HyperLink19]
11 PPCT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN VẬT LÍ 27/08/2016 [HyperLink19]
12 PPCT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TOÁN 27/08/2016 [HyperLink19]
13 PPCT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN TIẾNG ANH 27/08/2016 [HyperLink19]
14 PPCT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN THỂ DỤC 27/08/2016 [HyperLink19]
15 PPCT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN SINH HỌC 27/08/2016 [HyperLink19]
16 PPCT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN NGỮ VĂN 27/08/2016 [HyperLink19]
17 PPCT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN MĨ THUẬT 27/08/2016 [HyperLink19]
18 PPCT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN LỊCH SỬ 27/08/2016 [HyperLink19]
19 PPCT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN GDCD 27/08/2016 [HyperLink19]
20 PPCT NĂM HỌC 2016-2017 MÔN ĐỊA LÍ 27/08/2016 [HyperLink19]
    
12