PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG ĐỨC
Video hướng dẫn Đăng nhập
CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG
Năm học :
 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Quyết định cử dự án KHKT năm học 2023-2024 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
2 Đăng kí thi KHKT năm học 2023-2024 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]
3 Quy chế chuyên môn năm 2023-2024 Nguyễn Đức Thịnh [HyperLink19]