PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG ĐỨC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai06:43:56
2Khách vãng lai06:31:28
3Khách vãng lai06:28:19
4Khách vãng lai06:26:07
5Khách vãng lai05:52:17
6Khách vãng lai05:48:20
7Khách vãng lai04:38:16
8Khách vãng lai04:06:57
9Khách vãng lai03:58:26
10Khách vãng lai03:58:25
11Khách vãng lai03:58:23
12Khách vãng lai03:58:21
13Khách vãng lai03:58:20
14Khách vãng lai03:58:18
15Khách vãng lai03:58:15
16Khách vãng lai03:58:10
17Khách vãng lai03:57:37
18Khách vãng lai03:45:19
19Khách vãng lai03:39:02
20Khách vãng lai03:39:00
21Khách vãng lai03:10:01
22Khách vãng lai03:10:00
23Khách vãng lai03:09:59
24Khách vãng lai03:09:58
25Khách vãng lai03:09:57
26Khách vãng lai03:09:56
27Khách vãng lai03:09:55
28Khách vãng lai03:09:54
29Khách vãng lai03:09:54
30Khách vãng lai03:09:52
31Khách vãng lai03:09:48
32Khách vãng lai03:01:15
33Khách vãng lai00:50:06
34Khách vãng lai00:33:49
35Khách vãng lai00:16:20
36Khách vãng lai00:16:17
7 5 2021