PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG ĐỨC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2024
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai21:39:02
2Khách vãng lai17:19:16
3Khách vãng lai15:26:25
4Khách vãng lai15:26:20
5Khách vãng lai15:26:02
6Khách vãng lai14:19:07
7Khách vãng lai11:10:26
8Khách vãng lai10:02:08
9Khách vãng lai09:18:49
10Khách vãng lai07:17:30
11Khách vãng lai07:16:30
12Khách vãng lai04:21:39
13Khách vãng lai04:18:02
14Khách vãng lai04:14:04
15Khách vãng lai03:57:26
24 6 2024