PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG ĐỨC
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 12 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 11/11/2019
- Chào cờ, triển khai công tác đầu tuần.
- Học theo thời khóa biểu.
Tuần : 12 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 12/11/2019
- Học theo thời khóa biểu.
- Nộp Báo cáo Đề án Xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
Tuần : 12 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 13/11/2019
- Học theo thời khóa biểu.

Tuần : 12 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 14/11/2019
- Học theo thời khóa biểu.

Tuần : 12 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 15/11/2019
- Học theo thời khóa biểu.
- Nộp Danh sách đăng kí hiến máu tình nguyện.
- 14h00': Đ/c Hồng họp tại PGD&ĐT.

Tuần : 12 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 16/11/2019
- Học theo thời khóa biểu.
- 7h00': Đ/c Hồng dự Lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường Khúc Thừa Dụ..