PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG ĐỨC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí Lao Động Công Đoàn 4 100000
2 Sách nghiệp vụ 4 27600
3 Sách Đoàn - Đội 16 400000
4 Thư viện và Thiết bị GD 18 153000
5 Khoa học và GD 26 614000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 28 720000
7 Dạy và học ngày nay 29 715000
8 Văn học và tuổi trẻ 36 780000
9 Vật lí tuổi trẻ 38 695000
10 Tạp chí giáo dục 53 1277000
11 Sách Pháp luật 83 6790000
12 Toán học tuổi trẻ 85 1140000
13 Sách tham khảo chung- TN 198 10027800
14 Sách Giáo khoa - khối 6 233 1714900
15 Thiếu niên tiền phong 235 1255000
16 Toán tuổi thơ 240 3160000
17 Sách Giáo khoa - khối 7 245 2094300
18 Sách Giáo khoa - khối 8 253 2195300
19 Sách Giáo khoa - khối 9 293 2283700
20 Sách tham khảo chung- XH 328 11921300
21 Sách Nghiệp vụ - XH 553 11601300
22 Sách Nghiệp vụ - TN 589 11504600
23 Sách Đạo Đức 591 8730500
24 Sách tham khảo - TN 839 15453900
25 Sách tham khảo - XH 886 15941100
 
TỔNG
5903
111295300