PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG ĐỨC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí Lao Động Công Đoàn 4 100000
2 Sách nghiệp vụ 4 27600
3 Sách Đoàn - Đội 16 400000
4 Thư viện và Thiết bị GD 25 219500
5 Khoa học và GD 32 974000
6 Tạp chí thiết bị giáo dục 34 894000
7 Dạy và học ngày nay 35 865000
8 Văn học và tuổi trẻ 42 872000
9 Vật lí tuổi trẻ 48 895000
10 Tạp chí giáo dục 65 1577000
11 Sách Pháp luật 83 6790000
12 Toán học tuổi trẻ 102 1395000
13 Sách tham khảo chung- TN 199 10377800
14 Sách Giáo khoa - khối 6 233 1714900
15 Thiếu niên tiền phong 235 1255000
16 Sách Giáo khoa - khối 7 245 2094300
17 Sách Giáo khoa - khối 8 253 2195300
18 Toán tuổi thơ 270 3660000
19 Sách Giáo khoa - khối 9 293 2283700
20 Sách tham khảo chung- XH 335 12716300
21 Sách Nghiệp vụ - XH 553 11601300
22 Sách Nghiệp vụ - TN 589 11504600
23 Sách Đạo Đức 591 8730500
24 Sách tham khảo - TN 839 15453900
25 Sách tham khảo - XH 892 16049100
 
TỔNG
6017
114645800