Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí Lao Động Công Đoàn 3 75000
2 Sách nghiệp vụ 4 27600
3 Thư viện và Thiết bị GD 12 96000
4 Tạp chí thiết bị giáo dục 16 400000
5 Sách Đoàn - Đội 16 400000
6 Dạy và học ngày nay 17 415000
7 Vật lí tuổi trẻ 18 295000
8 Văn học và tuổi trẻ 18 390000
9 Khoa học và GD 18 342000
10 Tạp chí giáo dục 29 677000
11 Toán học tuổi trẻ 51 637500
12 Sách Pháp luật 83 6790000
13 Toán tuổi thơ 150 1800000
14 Sách tham khảo chung- TN 188 9847800
15 Sách Giáo khoa - khối 6 234 1733900
16 Sách Giáo khoa - khối 7 246 2115300
17 Sách Giáo khoa - khối 8 253 2195300
18 Sách Giáo khoa - khối 9 293 2283700
19 Sách tham khảo chung- XH 328 11921300
20 Sách Nghiệp vụ - XH 540 10951300
21 Sách Nghiệp vụ - TN 583 11204600
22 Sách Đạo Đức 591 8730500
23 Sách tham khảo - TN 837 15413900
24 Sách tham khảo - XH 840 14906900
 
TỔNG
5368
103649600
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Hồng Đức
Địa chỉ: Hồng Đức - Ninh Giang - Điện thoại 03203... - Email: ...
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thúy Hồng
30299523